Rekrutacja

Kto może zostać uczestnikiem/uczestniczką projektu?
Projekt skierowany jest do osób:
niepełnosprawnych niezatrudnionych – bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (znacznym, umiarkowanym, lekkim)
które nie przekroczyły 64 roku życia,
zamieszkujących na terenie powiatu wałbrzyskiego (w tym w mieście Wałbrzych) w województwie dolnośląskim.

Ile osób może wziąć udział w projekcie?
W projekcie weźmie udział 50 osób, w tym min. 30 kobiet.
Minimum połowa miejsc w projekcie (25) jest przeznaczona dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

W jaki sposób odbywa się rekrutacja do projektu?
Rekrutacja została podzielona na 2 etapy:
Etap 1: przyjmowanie zgłoszeń zainteresowanych udziałem w projekcie wraz z weryfikacją spełnienia przez potencjalnych uczestników i uczestniczki projektu kryteriów dostępu (jw.: „Kto może zostać uczestnikiem/uczestniczką projektu?”);
Etap 2: rozmowy kwalifikacyjne prowadzone przez Doradcę Zawodowego oraz Psychologa.

Kiedy rekrutacja do projektu się kończy?
Rekrutacja do projektu kończy się 30 kwietnia 2013 r. Ze względu na konieczność organizacji 2 etapu rekrutacji dla każdego zainteresowanego udziałem w projekcie, zgłoszenia kandydatów będziemy przyjmować do 15 kwietnia 2013 r.

W jaki sposób można zgłosić się do udziału w projekcie?
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny wypełnić dokumenty rekrutacyjne:
FORMULARZ REKRUTACYJNY i REGULAMIN PROJEKTU (KLIKNIJ - POBIERZ DOKUMENTY) dostępne również w wybranych punktach powiatu wałbrzyskiego (KLIKNIJ - POBIERZ LISTĘ PUNKTÓW) oraz złożyć wypełnione dokumenty w wybranym Biurze Projektu (zakładka KONTAKT lub adresy poniżej). Dokumenty można również wysłać pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Kto może odpowiedzieć na pytania dotyczące rekrutacji, zasad udziału w projekcie, planowanych działań, ich terminów itp.?
Na wszelkie pytania i wątpliwości odpowie personel projektu, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, telefonicznie lub osobiście w Biurach Projektu:

Fundacja Spektra
Ul. Sportowa 4
58-350 Mieroszów
Tel. 535 490 814, 604 080 278
E-mail: smak.zycia@fundacja-spektra.pl
Biuro czynne codziennie w dni robocze w godz. 16.00-20.00

Consultor Sp. z o.o.
Pl. Nowy Targ 28, pok. 511a
50-141 Wrocław
Tel. 71/343-97-09, 500 026 595
E-mail: k.perdek@consultor.pl
Biuro czynne codziennie w dni robocze w godz. 10.00-14.00

 

Copyright (c) Consultor Sp. z o.o. All rights reserved
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki